Kristina Bajza

Kristina

Certificirana joga učiteljica (RYT 200) koja je svoju osnovnu obuku završila u GaiaYoga školi pod vodstvom Marca Bianca i Sandre Đidara.

Kasnije uči od drugih učitelja kao što su: Snježana Nina Vukas, Maharishi Swami Dev Murti, Jadranko Miklec, Katiza Satya, Sara Granstrom, David Swenson, Duncan Wong, Twee Merrigan,

 

Sonja Rzepski, Kamal Singh, Simon Park, Rolf i Marci Naujokat.
Od 2008. podučava jogu, a kao najbogatije iskustvo u dosadašnjem radu izdvaja vođenje studija u Dubrovniku - Shalabajza od 2010. - 2015.godine.