Yoga nidra

Yoga sna.

Izvanredna tehnika za opuštanje i podizanje svijesti.

Radi se o vrlo ugodno, vođenoj meditaciji koja se izvodi u ležećem položaju. Prateći glas i upute učitelja, polaznik ulazi u posebno stanje svijesti u kojemu je um smiren i stvara valove slične onima u dubokom snu, iako je osoba potpuno pri svijesti i može, bez ikakvih tjelesnih pokreta, aktivno meditirati i dostići stanje ugode, zadovoljstva i potpunog opuštanja.

Kod osoba koje su patile od različitih fizičkih mentalnih poremećaja, dokazan je velik broj izuzetnih slučajeva poboljšanja zdravstvenog stanja, a ponekad potpuno ozdravljenje.

 

 

The yoga of sleep.

An extraordinary technique for relaxation and awareness at the same time. It is a very comfortable, guided meditation that is practiced in a lying position. Following the teacher's voice and instructions, the student enters a special state of consciousness in which the mind is calm and creates waves similar to those of the deep sleep, although the person is fully conscious and can, without any bodily movements, actively meditate and reach a state of comfort, satisfaction and complete relaxation.

In people who suffered from various physical and mental disorders, a large number of exceptional cases of improvement of the health condition, and sometimes even complete recovery, have been proven.