Vinyasa Flow

 

Poticajna uporaba inspirativne glazbe jedna je od karakteristika pomalo koreografskog, nepredvidivog i vrlo zabavnog Vinyasa flow sata.

Iako je tradicijski utemeljena na prvoj seriji ashtanga slijeda, satovi vinyase sadrže dio intermediate i advanced Ashtanga serije. Slijedovi asana nisu fiksni, ali Vinyasa  sat ipak sadrži ključne elemente tradicionalne prakse.

Za početnike i naprednije vježbače ovo je vježbati široku paletu različitih yoga asana, dok iskusnim Ashtanga studentima, vinyasa pruža mogućnost isključenja automatskog pilota u sebi i buđenje pažnje i svjesnosti tijekom vježbanja na jedan drugačiji način.

 

 

 

 

The stimulating use of inspirational music is one of the characteristics of the slightly choreographed, unpredictable and very entertaining Vinyasa Flow class.

Although traditionally based on the first series of the Ashtanga sequence, vinyasa classes contain part of the intermediate and advanced Ashtanga series. The sequences of asanas are not fixed, but the Vinyasa class still contains key elements of the traditional practice.

 

For beginners and more advanced practitioners, this is a chance to practice a wide range of different yoga asanas, while for experienced Ashtanga students, vinyasa offers the possibility of turning off the automatic pilot in yourself and awakening attention and awareness during a different way of practice.