Basic Ashtanga & Vinyasa

Basic Ashtanga & Vinyasa satovi su najbolji način za prvi kontakt s yoga praksom.

Sadrže uglavnom osnovne asane i puni su detalja, asistencija i savjeta.

Idealni su za potpune početnike ali i za napredne studente koji žele usavršiti poravnanje i preciznost.

 

Ne zaboravi da je ispravna baza temelj svake nadgradnje i dođi na basic!